Pencegah Kemerosotan

Pencegah Kemerosotan

8 Maret -Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 12:21-28

21Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apa pun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. 22Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenan-Nya. 23Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. 24.Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 25.Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 26.Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. 27.Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, jalan kemurtadan menuju maut.

Ayat kunci hari ini adalah Amsal 12:28

Di jalan kebenaran terdapat hidup, dan di jalannya tidak ada kematian.

Sebagai penutup mari kita merenungkan pertanyaan ini:

Dapatkah Anda mengidentifikasi bagaimana beberapa dosa yang berulang kali terjadi dalam hidup Anda berkaitan dengan kurangnya rasa bersyukur? Bagaimana hati yang bersyukur dapat membantu Anda mengatasi dosa tersebut?

Diterjemahkan dari buku “The Quiet Place” oleh Nancy DeMoss Wolgemuth
Hak cipta penyiaran dalam bahasa Indonesia @ 2021- 2022 pada IREC Sydney
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Oleh: