Menua Dengan Anggun

Menua Dengan Anggun

11 May -Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Titus 2:3-5

3 Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik 4 dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, 5 hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar Firman Allah jangan dihujat orang.

Ayat kunci hari ini adalah dari Titus 2:3

Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik.

Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini

Anda mungkin tidak merasa diri Anda “lebih tua,” tetapi setiap wanita adalah “wanita yang lebih tua” bagi seseorang! Siapakah yang dapat Anda bimbing, dorong, dan didik dalam perjalanan mereka dengan Tuhan?

Diterjemahkan dari buku “The Quiet Place” oleh Nancy DeMoss Wolgemuth
Hak cipta penyiaran dalam bahasa Indonesia @ 2021- 2022 pada IREC Sydney
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Oleh: