Menangis dengan lantang

Menangis dengan lantang

16 November – Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 55:17-24

55:16 (55-17) Tetapi aku berseru kepada Allah, dan TUHAN akan menyelamatkan aku. 55:17 (55-18) –Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia mendengar suaraku. 55:18 (55-19) Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. 55:19 (55-20) Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, –Dia yang bersemayam sejak purbakala. Sela Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. 55:20 (55-21) Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya; 55:21 (55-22) mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang; perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. 55:22 (55-23) Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah. 55:23 (55-24) Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam; orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepada-Mu.

Ayat kunci hari ini adalah dari Mazmur 55:18

Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia mendengar suaraku.

Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini

Jika Anda tidak nyaman untuk berseru pada Tuhan seperti yang disarankan firman-Nya, apakah yang kira-kira menyebabkan Anda ragu untuk (ragu-ragu) membawa kekhawatiran Anda yang terdalam kepada-Nya?

Diterjemahkan dari buku “The Quiet Place” oleh Nancy DeMoss Wolgemuth
Hak cipta penyiaran dalam bahasa Indonesia @ 2021- 2022 pada IREC Sydney
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Oleh: