Kudus dan Sukacita

Kudus dan Sukacita

25 May – Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 45:7-10

45:6 (45-7) Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. 45:7 (45-8) Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. 45:8 (45-9) Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau; 45:9 (45-10) di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir.

Ayat kunci hari ini adalah dari Mazmur 45:8

Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu.

Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini

Mengapa terkadang kita lebih memilih rasa bersalah dari pada kesukacitaan sejati? Renungkanlah kesenangan dan sukacita yang dapat Anda temukan dalam mencintai apa yang Dia cintai dan membenci apa yang Dia benci.

Diterjemahkan dari buku “The Quiet Place” oleh Nancy DeMoss Wolgemuth
Hak cipta penyiaran dalam bahasa Indonesia @ 2021- 2022 pada IREC Sydney
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Oleh: