Anak Dari Cucuran Air Mata

Anak Dari Cucuran Air Mata

22 May – Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 15:30-33

30 Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, 31 supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, 32 agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. 33 Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! Amin.

Ayat kunci hari ini adalah dari Roma 15:30b

Bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku.

Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini

Bagaimanakah doa yang berkepanjangan dan sepertinya tidak ada jawabannya dapat menjadi sarana anugerah dalam hidup Anda? Dalam kehidupan orang lain?

Diterjemahkan dari buku “The Quiet Place” oleh Nancy DeMoss Wolgemuth
Hak cipta penyiaran dalam bahasa Indonesia @ 2021- 2022 pada IREC Sydney
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Oleh: