Lebih Dalam Lagi

Lebih Dalam Lagi

8 Februari –Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ulangan 33: 26-29

26 Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaan-Nya melintasi awan-awan. 27 Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman: Punahkanlah! 28 Maka Israel diam dengan tenteram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur; bahkan langitnya menitikkan embun. 29 Berbahagialah engkau, hai Israel; siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka.”

Ayat kunci hari ini adalah Ulangan 33:27

Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal.

Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini
Bagaimanakah Anda telah melihat bahwa kemampuan Allah untuk menopang dan menolong Anda lebih dalam daripada masalah yang mengancam untuk menenggelamkan Anda? Siapa yang bisa Anda kuatkan dengan kebenaran ini dan kesaksian pribadi Anda tentang kesetiaan-Nya?

Oleh:

Quote of the day

Kekudusan bukanlah sesuatu yang kita harus lakukan agar kita menjadi sesuatu; itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena siapa kita.

Martyn Lloyd-Jones